8 marca – Dzień Kobiet – najwspanialsze życzenia

Do was, kobiety całego świata, …

Dziękujemy ci, kobieto-matko,…

Dziękujemy ci, kobieto-małżonko,…

Dziękujemy ci, kobieto-córko i kobieto-siostro,…

Dziękujemy ci, kobieto pracująca zawodowo,…

Dziękujemy ci, kobieto konsekrowana,…

Dziękujemy ci, kobieto, za to, że jesteś kobietą!…

Maryjo, Królowo miłości, czuwaj nad kobietami i nad ich posłannictwem w służbie ludzkości i pokojowi oraz w dziele szerzenia Królestwa Bożego! [czytaj cały List Jana Pawła II do kobiet]

(Źródło: deon.pl)

Życzymy wszystkim Kobietom – pełnej miłości…

Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.