26 kwietnia – IV Niedziela Wielkanocna

Jezus Zmartwychwstały

„Ja jestem dobrym pasterzem”

IV niedziela wielkanocna nosi w roku liturgicznym miano Niedzieli Dobrego Pasterza. Jej celem jest uświadomienie nam, kim jest dla nas Jezus Chrystus i jaka jest Jego rola. Ilustruje ją najlepiej obraz pasterza. No, może już dziś mniej to rozumiemy, bo zawód pasterza należy w naszych czasach i naszej kulturze raczej do rzadkości, ale warto się zastanowić, jakie uniwersalne treści zawiera ta przenośnia.

Najlepiej treści te uwydatniają się w porównaniu ze złym pasterzem – najemnikiem. On pracuje tylko dla pieniędzy. Owce dla niego się nie liczą, są jedynie okazją do zrobienia interesu. Dlatego też nie zależy mu na owcach, nie podejmie dla nich żadnego ryzyka, bo nie łączy go z nimi żadna więź, żadna miłość. W przypadku jakiegoś zagrożenia owce pozostają same i bezbronne. Najemnicy potrafią być bezwzględni i bez żadnych skrupułów. Potrafią obiecać wszystko, czego tylko ludzi pragną czy pożądają, aby tylko uzyskać wpływy i władzę. A pęd do podniesienia poziomu życia jest dziś tak silny, że ludzi gotowi są poprzeć i zaufać każdemu, kto tylko obieca im spełnienie ich pragnień. Otwiera to potężne pole do kłamstwa, nadużyć, manipulacji, zniewolenia. Najemnik nie ma skrupułów!

Przykładów takiego „najemnictwa” życie niesie nam dziś na pęczki – w życiu gospodarczym, społecznym, politycznym, pewnie także i kościelnym. Nie koniecznie zaraz musi się to kojarzyć z jakimiś wielkimi zdradami, aferami czy krwawymi rzeziami niewinnych ludzi. Najemnictwo polega często nie tyle na robieniu rzeczy jawnie złych, co raczej na zaniedbywaniu rzeczy dobrych, wskazanych czy wręcz niezbędnych. Po prostu: po co się wysilać i męczyć. Tak powie każdy, do którego „owce nie należą”, który nie kocha ludzi, dla których pracuje.

A więc jednym z warunków tworzących dobre środowisko dla służby jest „przynależność”, więź z ludźmi powierzonymi opiece i trosce. Najlepiej widać to w rodzinie: rodzice kochający swe dzieci są dla nich najlepszymi pasterzami. Nieraz w szkole trafiają się podobni nauczyciele: już nie tylko pracownicy oświaty, ale autentyczni wychowawcy, żyjący sprawami swych uczniów, swych duchowych dzieci. Widać to także w naszych parafiach, który ksiądz kocha powierzonych sobie wiernych, a który tylko dla nich pracuje.

Skoro tak, to może warto by tworzyć warunki, które by sprzyjały budowaniu i umacnianiu się takich więzi; dokonać takiej duchowej i pedagogicznej „prywatyzacji”, czyli przejścia od anonimowej pracy z „masami” do kameralnej służby. Pasterz musi osobiście znać swoje owce, ich potrzeby, możliwości, problemy. Musi także odczuwać miłość i zaufanie swoich owiec, musi wiedzieć, że i im na nim zależy, że potrzebują jego i jego posługi. Gdy człowiek nie czuje się potrzebny i kochany, trudno wykrzesać mu z siebie prawdziwy zapał i troskę.

Wydawałoby się, że to może przesadne oczekiwania, że prawdziwy pasterz pracuje bez względu na to, czy owcom na nim zależy, czy też nie, że prawdziwa służba powinna być wyzuta ze wszelkich śladów osobistego przywiązania. Owszem, teoretycznie tak. Ale chyba tutaj właśnie przebiega ta delikatna granica między pasterzem, a najemnikiem. Najemnikowi wystarczy zakres obowiązków, coś w rodzaju „regulaminu służby wartowniczej”, który ściśle wyznacza, co trzeba robić, a czego nie wolno. Ale pasterzowi to nie wystarczy: on pyta, co może zrobić i co powinien. A tego żaden regulamin czy przepisy nie określą, bo to jest sprawa miłości.

Ks. Mariusz Pohl

(źródło: http://mateusz.pl/czytania/2015/20150426.htm)

19 kwietnia – III Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Jezus Zmartwychwstały

III Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna VII ogólnopolski Tydzień Biblijny.

W związku z tym zachęcamy w szczególny sposób do czytania Pisma Świętego w myśl „… wiara rodzi się ze słuchania słowa Bożego”.

Spotkanie kręgu biblijnego odbędzie się w Piątek o godz. 19.00 w salce katechetycznej. Zachęcamy do udziału większej liczby osób – szczególnie tych, którzy jeszcze nie uczestniczyli w spotkaniu. Warto…

Pogrzeb śp. Apoleona Pielki – Bydlin

PielkaApoleon0

W dniu 16 kwietnia 2015 r. zmarł w wieku 73 lat śp. Apoleon PIELKA (Bydlin)

Pogrzeb śp. Apoleona Pielki odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2015 r. Nabożeństwo żałobne o godz. 13.30 w Kaplicy na Cmentarzu w Bydlinie. Sprawdź szczegóły uroczystości pogrzebowych klikając w klepsydrę… Modlimy się za dusze śp. Apolineusza, a rodzinie zmarłego składamy kondolencje.

PielkaApoleon0Klepsydra dostępna również na stronie informacjepogrzebowe.pl

 

 

Pogrzeb śp. Antoniny Madej

MadejAntonina0

W dniu 15 kwietnia 2015 r. zmarła w wieku 76 lat śp. Antonina MADEJ 

Pogrzeb śp. Antoniny Madej odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2015 r. Nabożeństwo żałobne o godz. 13.00 w Kaplicy na Cmentarzu w Bydlinie. Sprawdź szczegóły uroczystości pogrzebowych klikając w klepsydrę… Modlimy się za dusze śp. Antoniny, a rodzinie zmarłej składamy kondolencje.

MadejAntonina0
Klepsydra dostępna również na stronie informacjepogrzebowe.pl

12 kwietnia 2015 – Święto Miłosierdzia Bożego

Święto Miłosierdzia Bożego0

Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego.  Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

Święto Miłosierdzia Bożego

(źródło: www.milosierdzie.pl)

Niedziela ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Zmartwychwstanie1

6.00 – Za parafian

9.00 – 1. + Leszka Kalarusa – od wnuczki
2. + Marię, Franciszka Zawadów i zm. z rodziny Zawadów, Zygmunta Krzysztofczyka

11.15 – 1. O Boże bł. i dary Ducha Św. dla Patryka w 18r. ur. – od rodziców i siostry
2. Dz. – bł. z prośbą o bł. Boże i potrzebne łaski dla Lidii i Henryka w 35r. ślubu

13.00 – O Boże bł. i zdrowie dla dzieci przyjmujących sakrament Chrztu św.:
– Kamila Bąchora
– Igi Gajewskiej
– Cypriana Madejczyka
– Jana Warchoła

16.00 – + Zygmunta Pasia

TRIDUUM PASCHALNE 2015

IMG_1545

Wszystkie ogłoszenia związane z Triduum Paschalnym 2015 w naszym Kościele (uroczystości, program adoracji rodzin, adoracji uczniów, poświęcenia pokarmów) znajduje się pod zakładką „Ogłoszenia”

Zapraszam do zapoznania i aktywnego uczestnictwa.

Ogłoszenia duszpasterskie – TRIDUUM PASCHALNE

1. W Wielki Czwartek – pamiątka ustanowienia Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa.
Msza św. o  18.00.   Następnie Adoracja w Ołtarzu Wystawienia do 23.00.

2. W Wielki Piątek Pamiątka Męki i Śmierci Pana Jezusa na Krzyżu.
Droga Krzyżowa o 17.00 a 18.00 Liturgia Wielkiego Piątku.
Ofiary składane podczas adoracji Krzyża są przeznaczone na utrzymanie miejsc pielgrzymkowych
w Ziemi Św.

Adoracja w Wielki Piątek od 8.00 do 24.00 z przerwą na liturgię W. Piątku.

Adoracja młodzieży o 21.00.

3. W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim.
Adoracja od 8.00 – do 18.00.

4. Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny:

–  Bydlin – w kościele o 10.00 i 12.00
– Góry Bydlińskie – 10. 40
– Zawadka – 11.00
– Załęże – 11.15
– Domaniewice – 11.30

Życzenia dla Kapłanów

20150402_185033

W dzisiejszym dniu, w którym wspominamy ustanowienie Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa,
pragniemy podziękować Księdzu Kanonikowi i Księdzu Proboszczowi za to,
że odpowiedzieli Jezusowi na Jego wezwanie „Pójdź za Mną”.
Dziękujemy za duszpasterski trud i życzymy wielu łask Bożych
na długie lata życia i posługi kapłańskiej.

Księdzu Kanonikowi, już dziś, pragniemy złożyć szczególne gratulacje
z okazji 60 rocznicy święceń kapłańskich.

Życzymy, by ten jubileusz był dla księdza czasem
pogłębienia więzi z Jezusem Najwyższym Kapłanem,

a dla nas okazją, by wyrazić naszą wdzięczność.

Szczęść Boże!