XXVI Niedziela Zwykła – „Nie bądźmy powodem zgorszenia”

PismoŚwięte0

„… Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze.” (Mk 9,42)

Warto zrobić wszystko, żeby nie czynić zła i nie być powodem zgorszenia, ale przede wszystkim, żeby pozostać wiernym Jezusowi. Ta wierność ma czasem bardzo wysoką cenę – gdy cięcia muszą być aż tak radykalne i bolesne, że mocne Chrystusowe porównanie do odcięcia ręki czy wyłupienia oka okazuje się bardzo trafne. Wybór tego, co trudne, ze względu na Chrystusa wymaga niekiedy heroizmu. Bóg jednak daje nam moc wytrwania w dobru. Trzeba tylko z ufnością przylgnąć do Niego i zanurzyć się w Jego miłości.

Anna Lutostańska, „Oremus” wrzesień 2003, s. 110

Żródło: (mateusz.pl/czytania) 

XXV Niedziela Zwykła – Kto jest najważniejszy?

PismoŚwięte0

Jezus „…mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: O czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy…” ((Mk 9,31-34)

Kiedy Chrystus mówi Apostołom o czekającej Go męce, oni spierają się, który z nich jest ważniejszy. Pycha czyni z człowieka istotę bardzo słabą, egocentryczną, szukającą wygody, uciekającą od trudu i cierpienia. Jezus uczy, że prawdziwa wielkość człowieka polega na służbie, na oddaniu siebie Bogu. Aby otrzymać tę „mądrość zstępującą z góry”, trzeba trwać na modlitwie i stać się jak dziecko, które bezgranicznie ufa Ojcu.

Anna Lutostańska, „Oremus” wrzesień 2003, s. 84
Żródło: (mateusz.pl/czytania) 

XXIV Niedziela Zwykła

PismoŚwięte0

„… Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.”(Mk 8,27-35)

Jakże trudno jest przyjąć Chrystusowe wezwanie do codziennego niesienia krzyża. Boimy się, że to ponad nasze siły, nie potrafimy zaufać i uwierzyć, że Pan nie pozostawia nas samym sobie. A przecież On nigdy nie prosi nas o coś, czego nie jesteśmy w stanie zrobić. Zaufajmy Bogu, naszemu Stwórcy, który naprawdę pragnie naszego dobra i szczęścia. On zna nas najlepiej i wie, do czego jesteśmy zdolni. Nigdy nie zostawia nas samych, lecz przez krzyż prowadzi nas do pełni życia.

Joanna Woroniecka-Gucza, „Oremus” wrzesień 2006, s. 76        


(Żródło: mateusz.p./czytania)

 

 

Pogrzeb śp. Zofii Chłosty (11.09.) – Bydlin

ChłostaZofia0

Zmarła śp. Zofia CHŁOSTA– lat 86 (Bydlin).

Pogrzeb śp. Zofii Chłosty odbędzie się w dniu 11 września 2015 r. Nabożeństwo żałobne o godz. 14.00 w Kościele Parafialnym w Bydlinie. Sprawdź szczegóły uroczystości pogrzebowych klikając w klepsydrę… Modlimy się za dusze śp. Zofii, a rodzinie zmarłej składamy kondolencje.

Chłosta Zofia

Odpust ku czci NMP Pocieszenia – Kaplica na Cmentarzu

Figurka NMP Pocieszenia

Niedziela 6 września – Odpust ku czci Najświętszej Maryi Panny Pocieszenia w Kaplicy na Cmentarzu. Wszystkich serdecznie zapraszamy na uroczystą Mszę Świętą, która odbędzie się o godz. 12.00 przy Kaplicy. Kolejna Msza Święta o godz. 16.00 w Kaplicy.

Dwóch Biskupów i ok. 100 kapłanów na pożegnaniu śp. Anieli Jagiełki

IMG_20150903_160537544

Ostatnie pożegnanie śp. Anieli Jagiełki było wielce dostojne. W Nabożeństwie Żałobnym uczestniczyło ok. 100 kapłanów, Mszy Świętej przewodniczył Biskup Pomocniczy Diecezji Sosnowieckiej – ks. dr Piotr Skucha, a homilię wygłosił Ordynariusz Diecezji Kieleckiej – ks. Biskup dr Jan Piotrowski.
Syn zmarłej śp. Anieli – ks. dr Jan Jagiełka bardzo czule mówił o swojej matce, że była dla niego i całej rodziny Wszystkim. Mówił również, że jego mama, podobnie jak Jan Paweł II – bardzo lubiła pieśń oazową „Barkę” – „O Panie to Ty na mnie spojrzałeś…”, którą nucili jej do końca ziemskiego życia. Teraz i dla niego ta pieśń będzie cenna, gdyż będzie mu przypominała Kochaną Mamę. Za udział w pogrzebie dziękuje cała rodzina.

Pogrzeb śp. Anieli Jagiełki (3.09.) – Bydlin

JagiełkaAniela0

Zmarła śp. Aniela JAGIEŁKA – lat 85 (Bydlin).

Pogrzeb śp. Anieli Jagiełki odbędzie się w dniu 3 września 2015 r. Nabożeństwo żałobne o godz. 15.00 w Kościele Parafialnym w Bydlinie. Sprawdź szczegóły uroczystości pogrzebowych klikając w klepsydrę… Modlimy się za dusze śp. Anieli, a rodzinie zmarłej składamy kondolencje.

Jagiełka Aniela