Program adoracji rodzin

WIELKI TYDZIEŃ

ADORACJA  RODZIN A.D. 2015

WIELKI CZWARTEK

Godzina 18 – 19 – Domaniewice nr 1- 43

Godzina 19 – 20–  Domaniewice nr 44 – 80

Godzina 20 – 21 –Domaniewice nr 81 do końca

Godzina 21 – 22 –  Załęże nr 1 – 26

Godzina 22 – 23 –  Załęże nr 27 –  44

 

WIELKI  PIĄTEK

Godzina 8 – 9 –  Załęże nr 45 – 62

Godzina 9 – 10 – Załęże nr 63 – 77a

Godzina 10 – 11 – Załęże nr 77b – 82

Godzina 11 – 12 – Załęże nr 82a – 91

Godzina 12 – 13 – Załęże nr 92 – do końca

Godzina 13 – 14 – Góry Bydlińskie

Godzina 14 – 15 – Zawadka nr 1 – 14

Godzina 15 – 16 – Zawadka nr15 – do końca

Godzina 19 – 20 – Bydlin, ul. Legionów, lewa strona( od skrzyżowania)

Godzina 20 – 21 – Bydlin, ul. Legionów, prawa strona

Godzina 21 – 22 – Młodzież

Godzina 22 – 23 – Młodzież

Godzina 23 – 24 – Bydlin, ul. Turystyczna, Wodna i Strażacka

 

WIELKA SOBOTA

Godzina 8 – 9 –  Bydlin, ul. Dworska i Pasternik

Godzina 9 – 10 –   Bydlin, ul. Topolowa i Sosnowa

Godzina 10 – 11 – Bydlin, ul. Okuska nr 1 – 29

Godzina 11 – 12 – Bydlin, ul. Okuska nr 30 – 58

Godzina 12 – 13 – Bydlin, ul. Olkuska nr 59 –  do końca

Godzina 13 – 14 – Bydlin, ul. Grabowa i Żołnierzy Września

Godzina 14 – 15 – Bydlin, ul. Krakowska

Godzina 15 – 16 – Bydlin, ul. Zaułek Wolbromski i lewa strona Wolbromskiej

Godzina 16 – 17 –  Bydlin, ul. Wolbromska, prawa strona

Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.