II Niedziela Wielkiego Postu

Kościół w dniu dzisiejszym prowadzi nas na Górę Tabor, gdzie dokonało się wielkie wydarzenie – Przemienienie Chrystusa. W czasie tego zdarzenia uczniowie po raz pierwszy oglądali Chrystusa w innej rzeczywistości, w innym wymiarze: „I rozjaśniało oblicze Jego …”. (…) (Zachęcam do przeczytania całości – wystarczy kliknąć w link)

Droga Krzyżowa – Piątek godz. 16.00

Zachęcam do sprawdzenia w zakładce „Droga Krzyżowa” (pod „Nabożeństwami”) materiałów przydatnych do lepszego przygotowania i przeżycia Drogi Krzyżowej. W tej zakładce można znaleźć galerię zdjęć  Stacji Drogi Krzyżowej z naszego Kościoła wraz tekstem śpiewanych pieśni (jest tam również wersja pdf. do wydruku – samych pieśni). Można także zobaczyć pokaz slajdów Drogi Krzyżowej. Zachęcam…

Przeciwko przemocy – czy na pewno?

Pod „płaszczem” walki z przemocą wprowadza się nowe definicje np. „płeć społeczno-kulturowa”

Raty­fi­ka­cja Kon­wen­cji Rady Europy o zapo­bie­ga­niu
i zwal­cza­niu prze­mocy wobec kobiet i prze­mocy domo­wej – następ­stwa dla jed­nostki, spo­łe­czeń­stwa i pań­stwa.
Mate­riały z Kon­fe­ren­cji – 4 lutego 2014 r., Sejm 
RP – dla chcących pogłębić swoją wiedzę na ten temat. Można również dodać swój sprzeciw – wpisując się na listę. (Kliknij w link)

Krucjata modlitewna „100 dni dla Syrii”

100dnidlasyrii

Wielki Post to czas postu, modlitwy i jałmużny. Jeśli chcesz możesz się przyłączyć do krucjaty modlitewnej „100 dni dla Syrii”. To tylko jedna z wielu modlitewnych inicjatyw – wielu potrzeb. – Kliknij – „www.100dnidlasyrii.pl”

Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Lourdes w 1983 roku powiedział, że wspólna modlitwa za prześladowanych Siostry i Braci w świecie przynosi im niezbędną siłę i odwagę. Duch Święty jest wówczas z nimi, oświeca duszę i napełnia heroiczną odwagą swoich wyznawców.

Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie Twej Miłości, pozwoliłeś swemu Kościołowi uczestniczyć w cierpieniu Twego Syna, wzmocnij nasze Siostry i Braci, którzy z powodu swej wiary są prześladowani. Obdarz ich swoją mocą i wytrwałością, aby w każdym ucisku pokładali w Tobie całą swą ufność, a w cierpieniu wiernie świadczyli o Tobie. Podaruj im radość z uczestnictwa w ofierze Chrystusa i obdarz pewnością, że ich imiona są zapisane w Księdze Życia. Daj im siłę do naśladowania Chrystusa, która wesprze ich w dźwiganiu Krzyża, a w utrapieniu ustrzeże ich chrześcijańską wiarę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Środa Popielcowa – Zamyślenia Wielkopostne

Zachęcam do przeczytania Zamyśleń Wielkopostnych ks. bp Józefa Zawitkowskiego.

Dziś zamyślenie związane ze Środą Popielcową – Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz…
„Ja, inteligent, mam stanowisko, mam swoją godność. Dlaczego mi ktoś ubliża i nazywa mnie prochem?”
„Środa Popielcowa Prochem jesteś!” – wystarczy kliknąć.

Program Peregrynacji Symboli ŚDM

Jutro w Wolbromiu odbędzie się uroczystość Peregrynacji Symboli Światowych Dni Młodzieży, które będą odbywały się w Polsce (Krakowie) w przyszłym roku. Poniżej przedstawiony jest program jutrzejszych uroczystości. Zapraszam wszystkich do zapoznania i udziału w uroczystościach.

PROGRAM   PERGRYNACJI  KRZYŻA  i  IKONY MB

DEKANATU  ŚWIĘTEJ  KATARZYNY W WOLBROMIU 

16.02.2015.

 

Godz. 9.00 – Powitanie Krzyża i Ikony Matki Bożej przy parku – Ks. Proboszcz z

parafii Św. Katarzyny.

Po powitaniu procesja z Krzyżem i Ikoną ulicą Krakowską do kościoła.

Podczas procesji  zostanie odprawiona Droga Krzyżowa – prowadzi Ks. Proboszcz z

Jeżówki. Rozważania – przedstawiciele parafii dekanatu.

 

Godz. 10.15 – Rynek: powitanie przez P. Burmistrza M i G Wolbrom

 

Godz. 10.30 – Przybycie procesji do kościoła – powitanie Ks. Proboszcz  i  parafia

Bydlin.

 

Godz. 11.00 – Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym – Ks. Proboszcz z Dłużca.

 

Godz. 12.00Msza święta o Krzyżu Świętym w intencji młodzieży oraz o dobre

przygotowanie i duchowe owoce Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 –

przewodniczy Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak.

Na zakończenie Mszy św. poświęcenie krzyży, które pozostaną pamiątką peregrynacji.

 

Godz.13.00 – 15.00

Możliwość osobistego czuwania i modlitwy dla parafii dekanatu.

 

Godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego – prowadzi Ks. Proboszcz z  Kąpiel

Wielkich i  Siostry Karmelitanki.

 

Godz. 15.30 –  Różaniec (część radosna) – Prowadzi Ks. Proboszcz ze Szreniawy.

Na zakończenie nabożeństwa poświęcenie różańców.

 

Godz. 16.00 – pożegnanie Krzyża i Ikony – Ks. Proboszcz  i  parafia Poręba Dzierżna

 

 

Film na Niedzielne popołudnie – „Lourdes”

11 luty to również wspomnienie objawień Matki Bożej w Lourdes, których doznała Bernadetta Soubirous.

Zachęcam na Niedzielne popołudnie do obejrzenia filmu Lourdes (dwie części), które są zamieszczone poniżej. To piękny i wzruszający film – warto zobaczyć.