Pierwsza Niedziela Adwentu 2015

Lękać się czy nie lękać czasów ostatecznych?

Kościół zaprasza nas byśmy przeżyli, począwszy od tej niedzieli, czas Adwentu. Rozpoczyna się w naszym życiu coroczna wędrówka ku świętom Bożego Narodzenia. Dobrze, że możemy wychodzić naprzeciw Temu, który kieruje swoje kroki ku nam. Ten czas przygotowuje nas na ostateczne przyjście Chrystusa, który przybliża się do nas, ale czy my zbliżamy się do niego? To pięknie, że poprzez wydarzenie adwentu, możemy każdego roku rozpoczynać na nowo lub kontynuować z większą świadomością i odnowionym entuzjazmem naszą wędrówkę wiary (czytaj całość).

Źródło: katolik.pl

Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.